Niewłaściwa izba?

Aktualnie znajdujesz się w extranecie radców w Lublinie. Aby przejść do innego ekstranetu wybierz jedną z opcji górnego menu. Aby przejść do innej izby, kliknij tutaj.


Informacja

Twoim loginem jest numer wpisu. Podczas wpisywania loginu używaj dużych liter.

Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła używaj małych liter.

Jeśli radca korzystał wcześniej z extranetu aplikantów, hasło jest takie samo jak w extranecie aplikantów.

Po zalogowaniu zmień swoje tymczasowego hasło na własne.

Jeżeli występują problemy z logowaniem, skontaktuj się z izbą.


LogowanieProblemy z logowaniem?

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z naszą izbą.


tel. 81 532-06-95,
email: poczta@oirp.lublin.pl


Przypomnienie hasła